021-222-777-18
با ما تماس بگیرید

سفارش محصول

در حال حاظر سفارش پایا به سه صورت امکان پذیر می باشد:

۱- تماس تلفنی با شرکت

۲- مراجعه حضوری در محل شرکت

۳- ارسال فرم سفارش محصول و تماس کارشناسان ما با مشتری.